Home Kongress Organisation Medien Registrierung Kontakt Links Sitemap
English Française Deutsch Español Russian
Impressum
Herausgeber
UIA Berlin 2002
Köpenicker Straße 48/49
D-10179 Berlin (Mitte)
Fon +49 (0)30 - 27 87 34 40
Fax +49 (0)30 - 27 87 34 12
Mail an UIA Berlin 2002

Redaktion
Carl Steckeweh, Berlin

Übersetzung Englisch
Claudia Kotte
Fon +49 (0)30 - 27 87 99 27
Fax +49 (0)30 - 27 87 99 15
Mail to Claudia Kotte


Konzept/Design/Produktion
Fürcho Gestaltung GmbH
Zossener Straße 55
D-10961 Berlin
Fon +49 (0)30 - 6 91 47 94
Fax +49 (0)30 - 6 91 24 05
Mail an Fürcho Gestaltung GmbH

Authoring
Frontend
Martin Fuchs
Matthias Wotschke
Mail an Frontend


Kontakt
Impressum

 
Seitenanfang

Stand: 19.09.2001